Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Մայրենի 22.10.20

1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև-երեգ տառ չոր հնչյուն

ոզնի-չորս տառ հինգ հնչյուն

ոհմակ-հինգ տառ վեց հնչյուn

հրեղեն-վեց տառ վեց հնչյուն

երախտամոռ-ինը տառ տաս հնչյուն

տերև-չորս տառ հինգ հնչյուն

հարևան-վեց տառ յոթ հնչյուն

եղանակ-վեց տառ յոթ հնչյուն

սեղան-հինգ տառ հինգ հնչյուն

երազ-չորս տառ հինգ հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-

կածան (2)-կա, ծան

հերոս (2)-հե, րոս

բերանբաց (3)-բե, րան, բաց

արկածային(4)-ար, կա, ծա, յին

արդարադատ (4)-ար, դար, ա, դատ

կարգապահ (3)-կար, գա, պահ

հերթական (3)-հեր, թա, կան

մատակարարել (5)-մատ, ա, կա, րա, րել

ազատասեր (4)-ազ, ատ, ա, սեր,

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև: 1.տերև, արև, մուտք։ 2.Արևի կող Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, սե-վուկ,  բե-վե-ռա- յին,  ձե-վա-կան, թե-վա-վոր,  ու-ղե-վոր: Տերևաթափ, անձրևային, արևոտ, սեվուկ, բեվեռային, ձեվական, թեվավոր, ուղեվոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային գեղեցիկ օր

Մի օր տերևաթափ եղավ ծառերը ասեցին ես ինչու մեր սիրուն զգեստերը թաթվեցին—աշունն պատասխանեց քամին փչեց

Posted in Հեռավար ուսուցում, հայրենագիտությաուն

Իմ հերոսը

Իմ հերոսը հայրիկն է։

Ինքը խելացի է։ ուժեղ է բարի։ 37 տարեկան է։ Սիրում է սպորտ, բնություն։Առանց նրա ես շատ քիչ բան կիմանայի։

Նա ուժով նման է Տորք Անգեղին։ Խելքով նման է Հայկին։ Նա միշտ մտածում է որոշումներ ընդունելուց ու իմ հետ շաատ շատ հետաքրքիր բաներից է խոսում։ Ես նրանից եմ իմացել վիկինգների ու կելտական ազգերի մասին։

Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Հորինուկներ, Ուսումնական նյութեր

Անսովոր ծաղիկը

Կար-չկար մի անսովոր ծաղիկ կար։ Նա այնքան գեղեցիկեր  որ տարա տուն պահեցի անցավ մի օր երկու օր երեք օր  և ես հերուստացուցեյ նայում և թեյ խմում   մեկել գնացի որ նրանց  ջուր բերեմ  որ ջրեմ մեկել տեսնեմ որ  նա թեյիս մոտ նստած     ուզումե  խմել և ես տեսնումեմ նրան և հականումեմ որ նա թիթեռնիկա  և հասկացա որ ցողունները խոտերեն։

This slideshow requires JavaScript.

Posted in osen, Հեռավար ուսուցում, Մաթեմատիկա, Ուսումնական նյութեր

մաթեմատիկա 13.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյույ յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
  3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600,000 70 4 800 20
  4. Հարևան թվերն են 674 821, 674 819
  5. Հաջորդող թիվն է 674 821, 674 819
  6. Նախորդող թիվն է674 819
  7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Continue reading “մաթեմատիկա 13.05.2020”