Posted in Մայրենի

Իմ ստեղծած խաղալիքը

Ես կուզենայ ստեղծել մի խաղալիք մեքենա։ Մեքենան ճանապարհին դնելիս նա կդարնա իրական։ Այդ խաղալիքը ստեծելուց ես կհեշտացնեմ լիքը-լիքը վարորդների գործը։ Այսքանով չի վերջանում նրա հնորոավորությունները նա նաև կկարողանա խոսել և կունենա ինքնակառավարման հնարավորություն կկարողաանա նաև ճանաչել ձեռքի չափը և կհասկանա թե միացնել ինքնակառավարոումը։ այսինքն կկարողանաք դա վստահել անչափահասներին։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s