Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.14.22

3/15 կոտորակը փոխարինիր ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակով:

3/15= 1/5

Կոտորակը փոխարինիր նրան հավասար, ավելի փոքր համարիչ ունեցող կոտորակով:

Տեղադրիր անկրճատելի կոտորակ:

16/52=4/ 13\

1/9 կոտորակը գրիր 27 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

1/9=3/27

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

10min.png

Ներկված է 1/6րդ մասը:

Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2վայրկյանը:

2վայրկյանը կազմում են րոպեի1/30րդը:

Լրացրու նախադասության սովորական կոտորակը:

Եթե աշակերտները պետք է գրեն 144 էջ, իսկ Վարդանը արդեն գրել է 18 էջ, ապա նա գրել է էջերի 1/8 մասը:

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s