Posted in Ուսումնական նյութեր

Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի:

գոյականներ -գարուն, արև , ծաղիկ, ժամացույց, երեխա,նավաստի

ածականներ -խիզախ, բարի, երկար ,հրաշալի, մաքուր

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել-իշխանություն, ճեղքել-ճեղք, գործել-գործ, շքեղ-շքեղություն, ուսուցանել-ուսուցիչ դեղին- դեղնություն, բժշկել-բժիշկ, հյուսե-հյուս-: 

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ-գլուխներ, թվական-թվականներ, երկիր-երկրներ, սենյակ-սեյնակներ, հարևան- հարևաններ, ծառ-ծառեր, տեր-տերեր, ժապավեն-ժապավեններ, մարդ-մարդիկ, կին-կանայք։ 

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝ ուսուցիչ, Գևորգ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, Երևան, Աննա, Սևան, գետ, Հարությունյան:

հատուկ -Գևորգ Երևան Աննա Սևան Հարությունյան

հասարակ -ուսուցիչ քաղաքացի ընկեր գետ

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ :  

բարեկամ բարդ -բարի-կամեցող, գրավոր -ածանցավոր գիր-ավոր, ծով պարզ, լուսամուտ բարդ լույս -ա -մուտ, անպետք ածանցավոր ան-պետք, հողոտ ածանցավոր հող-ոտ, գնորդ ածանցավոր գին-որդ, ամառ պարզ։

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ-կաթնային, խորհուրդ-խորհդավոր, գետ-գետակ, տգետ, անգետ, հեռու-հեռավոր, քար-քարոտ, ամպ-ամպոտ, անամպ

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։

Իմ պապիկը աշխատասեր է։ Հավը տանջանքով ձու է ածում։ Հարևանի տղան հեծանիվով ընկավ ։ Մեսսին Բառսելոնայից գնաց փողի համար։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s