Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 5ի առաջադրանքներ

Վարժ․ 176

Իշխել-իշխույթ, իշխում, բժշկել-բժիշկ, բուժում, բացել-բացույթ, բացում, ուսուցանել-ուսուցիչ, ուսուցում, ճեղքել-ճեղքույթ, ճեղքում, պահել-պահում, հյուսել-հյուսույթ, հյուսում, գրել-գրում, գրույթ, գործել-գործույթ, գործում, զգալ-զգում, հարցնել-հարցույթ, հարցում։

Վարժ․ 177

Քաջություն, մեծություն, գեղեցկություն, հատկություն, հասարակություն, հարմարություն, դեղնություն, գունատություն, հնչողություն, շքեղություն, պերճություն, խեղճություն, տկարություն։

Վարժ․ 179

Վարժություն Ա խմբում բոլոր բառերը փոքրատառով են սկսում, իսկ Բ խմբում բոլորը մեծատառով։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s