Posted in Ուսումնական նյութեր

Մաթեմատիկա 02.01.2022-02.02.2022

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․ 

18 1, 2, 3, 6 24

18 1, 3, 9 9

15 1, 5 25

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ 

4 2 14

36 12 24

27 9 45

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5, 15, 9

32, 81108

110, 1625

4․ Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքած մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պիտի կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակներով մեծահասակներ և հավասար քանակներով երեխաներ։ Աենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 24 մեծահասակներից և 30 երեխաներից։ (24, 30)=6

 5․ Ինչի՞ են հավասար ABCD ուղղանկյան պարագիծը ու մակերեսը, եթե շրջանագծերից յուրաքանչյուրի շառավիղը 2 սմ է։  6×4=24, AD=24, 4×2=8, AB=8, 24×8=192

6․Մայրը գնեց խնձորներ և բաժանեց երեք երեխաների միջև։ Արսենին տվեց խնձորների կեսը և էլի կես խնձոր, Լիլիթին՝ մնացածի կեսը և էլի կես խնձոր, իսկ Դավիթին՝ մնացածի կեսը և վերջին կես խնձորը։ Յուրաքանչյուր երեխան քանի՞ խնձոր ստացավ ։ Արսեն-4 և կես , Լիլի-2 և կես, Դավիթ-1 և կես։

Տնային առաջադրանքներ 

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․ 

14 և 58-1, 2

12 և 32-1, 2, 4

17 և 25 -1

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ 

21 և 22-1

55 և 33-1

64 և 42-21

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 74

1835, 55

35, 4955

4․ 

 Շքերթին մասնակիցների երկու խմբեր պիտի շարասյուներ կազմեն այնպես, որ շարքերն իրար հավասար լինեն։ Մի խմբում կա 72 հոգի, մյուսում՝ 108։ Քանի՞ հոգի պիտի լինեն մեկ շարքում, եթե շարասյունը հնարավորին չափ լայն պիտի լինի։

1) 108+72=180
2) 180:2=90

Պատ․՝ 90 հոգի։

5 Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։

6․ 

 Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

1) 50780:2=25390
2) 5330:2=2665
3) 25390+2665=28055
4) 25390-2665=22725

Պատ․՝ 1-շտեմարան 28055 և 2-շտեմարան 22725։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s