Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 5-ից առաջադրանքներ

96.

Աստղ+իկ, արկղ+իկ, թիթեռ+նիկ, թերթ+իկ, գետ+ակ, նավ+ակ, դռ+նակ, թռչն+ակ, խոզ+ուկ, գառն+ուկ, հայր+իկ, մայր+իկ, տատ+իկ, քաղցր+իկ, անուշ+իկ, որդի+ակ, տաք+ուկ, հարսիկ։

97.

Մկն-իկ, մայր-իկ, շն-իկ, փիս-իկ, փոքր-իկ, սիրուն-իկ, թիթեռն-իկ, ծիտ-իկ, քթ-իկ, տոտ-իկ, մատ-իկ, գնդ-ակ, գետ-ակ, առվ-ակ, գավ-ակ, գուշ-ակ, որդ-յակ, բլր-ակ, սոխ-ակ, մահակ, գայլ-ուկ, մանուկ, գառն-ուկ, ձագ-ուկ, ձի-ուկ։

Առաջադրանք 98

Փոքրիկ բլուրն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին։

Փոքրիկ ձուկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել։

Քաղաքի ծայրին՝ մի տնակում, ապրում էր կախարդը։

Անտառից դուրս եկավ մի պստլիկ ձի։

Հավն ածեց մի փոքրիկ ձու։

Քամին դես ու դեն էր քշում կտոր-կտոր ամպերին։

99.

Թափանցիկ, շրջել, մարտնչել, սիրտ ճմռել, ճանճ քշիր, օրինակ, ճաշակ, աշորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, բռնակ, կտրուկ, դիպուկ, խուսափուկ։

100.

Հիվանդանոց, ծաղկանոց, մկանոց, Հայաստան, նստարան, այբբենարան, դասարան, դպրոց, դարբնոց, հյուրանոց, զորանոց, Ռուսաստան, գործարան, բրուտանոց, կուսանոց, Ուզբեկստան, Հնդկաստան, թփանոց, ծիրանոց:

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

One thought on “Հայոց լեզու 5-ից առաջադրանքներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s