Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի ստուգատես

Երորդ կանգառ

Երրորդ կանգառ

 Իմ զանգվածը՝29կգ

 Իմ զանգվածը ուսապարկով՝30կգ200g

Ուսապարկի զանգվածը՝ 1կգ 200g

 Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով 29000

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 30200

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝  1200

Աշխատանքի տևողությունը՝ 1 րոպե

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s