Posted in Մայրենի, Ուսումնական նյութեր

Ես հրաշք եմ

Ես հրաշք եմ, որովհետև ես լավ հեծանիվ եմ  քշում, արագավազ եմ, ուժեղ եմ բարձր եմ ցատկում, խելքով տղա եմ,  լավ եմ նկարում, շատ լավ եմ խաղում ֆուտբոլ, լավ եմ լողում և այլ լիքը բաներ։

IMG_0135

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s