Posted in Մայրենի

Ես նվիրում եմ կրթահամալիրին

Ես նվիրում եմ կրթահամալիրին նոր դպրոցներ և սովորողներ և որ երկար դարեր պահպանվի մեր ավանդույթը և շնորհավոր քո 30 ամյակը, իմ սիրելի կրթահամալիր։

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s