Posted in Ուսումնական ճամփորդություն, Արշավներ

Իմ հանգստյան օրերը

Հանգստյան օրերին ընտանիցիս հետ գնացել էի Օձուն գյուղ։ Ես այնտեղ խաղում էի, հեծանիվ էի վարում և դաս էի անում։ Ես արշավել էի Քոբայր եկեղեցի։ Ես այնտեղ կերել էի կարտոֆիլ, նոր քաղած գազար, վայրի խնձոր։ 

Author:

Ես Արեգ Տոնոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Հյուսիսային դպրոցի 3.1 դասարանում: Սիրում եմ ճամփորդել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s